Du er her

Nye inntektsgrenser for fri rettshjelp

Skrevet av frirettshjelp.no 1. januar 2009 - 12:12

Inntektsgrensen for å kunne få fri rettshjelp i behovsprøvde saker er fra 1.1.2009 forhøyet til kr 246.000 for enslige, og kr 369.000 for ektefeller/samboere.