Du er her

inntektsgrense

Sakskostnader må kunne forutsettes å ville bli unormalt høye, for sakstypen, for å kunne dispensere for inntektsgrense for fri sakførsel med mer enn kr 20 000

Skrevet av domstolene 4. april 2011 - 16:00

Far som var saksøker i barnefordelingssak søkte fri sakførsel, og om dispensasjon fra inntektsgrensen for fri rettshjelp. Han hadde årlig trygdeinntekt med kr 24.000 høyere enn grensen, og dermed kr 4 000 mer enn øvre grense for å kunne dispensere uten at det godtgjøres at saken vil medføre kostnader klart ut over normalt på det aktuelle saksfelt. Da det ikke var anført noen forhold som skulle tilsi at saken kostnadsmessig vil atskille seg vesentlig fra gjennomsnittssaker om daglig omsorg og samværsrett ble søknaden ikke innvilget.

Abonner på RSS - inntektsgrense