Du er her

salærfastsetting

Offentlige salærsats kommer til anvendelse kun for del av advokatarbeide som kreves dekket av det offentlige

Skrevet av domstolene 14. juni 2011 - 16:00

Oslo tingrett innvilget fri sakførsel med virkning for saksomkostninger overskytende dekning under rettshjelpforsikring, men avslo senere å dekke salærkrav som oversteg forsikringssummen fordi det var benyttet høyere timepris enn offentlig salærsats ovenfor forsikringsselskapet. Høyesteretts ankeutvalg opphevet kjennelse som forkastet anke over tingrettens beslutning. Bevilling til delvis fri sakførsel for advokatutgifter som overstiger rettshjelpsforsikring krever ikke at de totale advokatutgiftene beregnes etter den offentlige salærsats.

Abonner på RSS - salærfastsetting